Υπολογιστής αντιστάσεων
Υπολογίστε την τιμή αντίστασης επιλέγοντας τους κωδικούς χρώματος στην αντίσταση
Επιλέξτε χρώμα
Χρωματικός κώδικας αντιστάσεων
pcbase