Οδηγός Εγκατάστασης και ρύθμισης του Samba στο Arch Linux
17-10-23

Οδηγός Εγκατάστασης και ρύθμισης του Samba στο Arch Linux

Το Samba είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα που παρέχει υπηρεσίες κοινούχρηστου δικτύου και αρχείων σε συστήματα που εκτελούν διάφορα λειτουργικά συστήματα, όπως Windows, Linux, και macOS. Το Samba μας επιτρέπει το διαμοιρασμό αρχείων, εκτυπωτών και άλλων πόρων μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων σε ένα τοπικό δίκτυο.

Σε αυτόν τον οδηγό, θα δούμε πώς να εγκαταστήσουμε να ρυθμίσουμε και να μοιράσουμε ένα φάκελο με την μουσική μας με το Samba. Για να μοιραστείτε ένα φάκελο με μουσική μας πχ ,μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.


Εγκατάσταση του Samba

 Εάν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει το Samba, μπορείτε να το εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας τον διαχειριστή πακέτων. Ανοίξτε ένα τερματικό και εκτελέστε:

sudo pacman -S samba


Ρύθμιση του Samba

Η ρύθμιση του Samba γίνεται στο αρχείο `/etc/samba/smb.conf`. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του αρχικού αρχείου ρύθμισης πριν προχωρήσετε σε αλλαγές:

sudo cp/etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.orig


Επεξεργασία του Αρχείου Ρύθμισης του Samba

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν επεξεργαστή κειμένου όπως το `nano` ή το `vim` για να επεξεργαστείτε το αρχείο ρύθμισης του Samba:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

 Πάμε στο τέλος του αρχείου και προσθέστε την παρακάτω ενότητα για την ρύθμιση του φακέλου μουσικής:

[Music]
path = /path/to/your/music/folder
read only = no
guest ok = yes

 Αντικαταστήστε το `/διαδρομή/προς/τον/φάκελο/μουσικής` με την πραγματική διαδρομή προς τον φάκελο μουσικής σας. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την πρόσβαση ως επισκέπτης, δηλαδή οποιοσδήποτε μπορεί να διαβάσει και να γράψει στον κοινόχρηστο φάκελο. Εάν θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένους χρήστες, θα πρέπει να προσθέσετε λογαριασμούς χρηστών στον διακομιστή Samba σας και να προσαρμόσετε αναλόγως τη ρύθμιση.


Ορισμός Δικαιωμάτων

Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι ο φάκελος που μοιράζεστε έχει τα σωστά δικαιώματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή `chmod` για αυτό:

sudo chmod -R 755 /path/to/your/music/folder

Αυτή η εντολή παρέχει δικαιώματα ανάγνωσης και εκτέλεσης σε όλους.


Δημιουργία Χρήστη Samba

Πρέπει να δημιουργήσετε έναν χρήστη Samba για να έχετε πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρήστη του συστήματος σας για αυτό. Εάν το όνομα του χρήστη σας στο σύστημα είναι "το-όνομα-σας," μπορείτε να προσθέσετε έναν χρήστη Samba με το ίδιο όνομα:

sudo smbpasswd -a username

Θα σας ζητηθεί να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον χρήστη Samba


Εκκίνηση του Samba

sudo systemctl start smbd
sudo systemctl enable smbd


Επανεκκίνηση του Samba

Μετά από κάθε αλλαγή πού θα κάνουμε θα πρέπει να επανεκκινήσουμε την υπηρεσία Samba για να εφαρμοστεί η νέα ρύθμιση:

sudo systemctl restart smbd


 Ρύθμιση του Firewall (εάν είναι απαραίτητο)

Εάν χρησιμοποιείτε ένα τοίχο προστασίας (firewall), πρέπει να επιτρέψετε την κυκλοφορία του Samba. Μπορείτε να ανοίξετε τη θύρα του Samba (139 και 445) με μια εντολή όπως:

 sudo ufw allow Samba

 Αντικαταστήστε το `ufw` με το εργαλείο διαχείρισης του τοίχου προστασίας που χρησιμοποιείτε, εάν δεν χρησιμοποιείτε το Uncomplicated Firewall (UFW).


Πρόσβαση στον Κοινόχρηστο Φάκελο

Τώρα πρέπει να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον κοινόχρηστο φάκελο μουσικής από άλλες συσκευές στο δίκτυό σας,στα Windows ,χρησιμοποιώντας τον δρόμο

\\your-arch-linux-hostname\music

ή χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο περιήγησης στο δίκτυο σε άλλες μηχανές Linux.

Ο φάκελος μουσικής σας πρέπει τώρα να είναι προσβάσιμος μέσω Samba στο Arch Linux σας. Βεβαιωθείτε ότι προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων και πρόσβασης όπως απαιτείται για τη συγκεκριμένη χρήση και τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε βρεέτε στο official site του arch linux

Tags Linux

Εγκατάσταση Arch Linux Xfce 2024

Βήμα προς βήμα, οδηγίες πως να εγκαταστήσουμε το Arch Linux (Έκδοση: 2024) με επιφάνεια εργασίας xfce4

archlinux2024
Arch Linux

Arch Linux keep it simple

Ελαφριά, λιτή και ευέλικτη διανομή χωρίς άσκοπες προσθήκες τροποποιήσεις έτσι ώστε να επιτρέπουν στον χρήστη να διαμορφώσει το σύστημα σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες, σχεδόν από το μηδέν.

Χρήσιμα εργαλεία online για web developers & more.